Honda Certified Used Car

Honda Certified

รถยนต์ใช้แล้ว Honda Certified ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพ 200 รายการโดยฮอนด้าประเทศไทย พร้อมการรับประกันคุณภาพรถยนต์ 1 ปี หรือ 20,000 กิโลเมตร

Used Car

รถยนต์ใช้แล้วที่อายุเกิน 6 ปี แต่ยังสภาพดี ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพ 200 รายการโดยทีมงานคุณภาพ เพื่อให้คุณมั่นใจในคุณภาพของรถยนต์ที่คุณเลือกซื้อ

บริษัท กัลปพฤกษ์ ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด

โทร. 02-454-5555